Palvelut

Maanrakennusurakointi

 • Talonpohjien kaivuutyöt
 • Kiinteistöjen salaojitus, ulkopuoliset viemäri- ja kosteudeneristystyöt
 • Teiden pohjatyöt
 • Kaapelityöt
 • Viherrakentaminen (istutusalustat, multaus ja nurmetus)

Toimitukset

 • Maa- ja kiviainestoimitukset
 • Multatoimitukset
 • Täytemaat

Kiinteistöjen ja katujen talvi- ja kesäkunnossapito

 • Lumen auraus
 • Harjaus, kastelu ja hiekoitus
 • Hiekoitussepelin toimitus
Bisnode alhaisin riskiluokka Korkein AAA luottoluokitus 2018
Kauppalehden menestyjät 2013 Korkein AAA luottoluokitus 2017 Kauppalehden menestyjät 2016
Korkein AAA luottoluokitus 2014 Korkein AAA luottoluokitus 2016 Korkein AAA luottoluokitus 2015