Palvelut

Maanrakennusurakointi

 • Talonpohjien kaivuutyöt
 • Kiinteistöjen salaojitus, ulkopuoliset viemäri- ja kosteudeneristystyöt
 • Teiden pohjatyöt
 • Kaapelityöt
 • Viherrakentaminen (istutusalustat, multaus ja nurmetus)

Toimitukset

 • Maa- ja kiviainestoimitukset
 • Multatoimitukset
 • Täytemaat

Kiinteistöjen ja katujen talvi- ja kesäkunnossapito

 • Lumen auraus
 • Harjaus, kastelu ja hiekoitus
 • Hiekoitussepelin toimitus
Bisnode alhaisin riskiluokka Korkein AAA luottoluokitus
Kauppalehden menestyjät 2013 Korkein AAA luottoluokitus Kauppalehden menestyjät 2016
Korkein AAA luottoluokitus Korkein AAA luottoluokitus Korkein AAA luottoluokitus